Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.01 22:23 - ОТ КОГА СМЕ НА БАЛКАНИТЕ ИЛИ НЕОБОРИМИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА НА ГЕНЕТИКАТА
Автор: tres1 Категория: История   
Прочетен: 1706 Коментари: 5 Гласове:
7


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
     

Дълго време недобросъвестни хора разпространяват една вредна мантра, която за жалост е омаяла немалко сънародници. Според тази мантра няма достатъчно доказателства, които да позволят да се каже със сигурност каква е етническата принадленост на старите българи. Това в никакъв случай не отговаря на истината.
Още в миналото е имало доказателства от различно естество за това, че хората, предвождани от княз Аспарух делят общ произход с подвластното на Рим (Византия) население на Тракия.
На първо място, разполагаме с описания на външния вид на старите българи. Те са представени като едри, силни и красиви хора. Някои като например Борис II сa c червеникава брада, това е един от белезите на старото население на Балканите. В “Менологията на Василий II”, а и в други средновековни документи, има изображения на български войници, чиито коса и кожа са по-светли от тези на византийските мъченици. Владетелите ни – князете Крум и Омуртаг, а и приближените им - са представени със светла кожа, светлокестенява, а дори и руса коса, и европеидни черти.
image
Българи посичат византийци, миниатюра от Менологията на Василий II, 10-11 век.Библиотека на Ватикана. (История на България. Том 2. Първа българска държава. Изд. на БАН, София, 1981. стр. 143 -  невядомая - protobulgarians.com https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bulgars.jpg
image Княз Крум - Manasias - http://bgsoldier.eamci.bg/Scripts/isapiVWB.dll/theme?THEMEID=87232  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Krum33.jpg
image
Княз Мортаг, познат и като Омуртаг Миниатюра от Мадридския ръкопис на Хрониката на Йоан Скилица
невядомая - protobulgarians.com
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Omurtag1.jpg
image

image Българските вестители се завръщат при Омуртаг с отговор на Михаил (светлата коса и кожа на българите се вижда пределно ясно бел.авт.) https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:EmperosEnvoyByMourtagon.jpg
Както описанията на средновековните византийски автори, така и представените в различни документи изображения на дедите ни свидителстват за това, че старите българи са древен балкански народ. За това прочее има и други доказателства. Съвестни автори като Михаил Аталиат, Димитър Хоматиан, Йоан Цеца, Йоан Зонара  и др. виждат в старите българи потомци на населявалите в древността Тракия мизи и пеони. 
Самият облик на народа ни в ново време е едно от най-ярките доказателства що за хора са били дедите ни. А и как иначе - типичните белези на един народ се запазват. Става дума за тип лице, височина на черепа, форма на носа, цвят, форма и мекота на косата, пигментация на кожата и т.н. През 1938 и през 1959 година излизат резултатите на мащабни антропологични изследвания, които разбиват напълно господстващата по това време теория за произхода на старите българи. Напук на академици и доценти, данните показват съвсем ясно, че общопритетите до този момент виждания за произхода на българския народ са грешни и трябва да се преразгледат. Ето и думите на д-р Попов:
“Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно - позволявамъ си да повторя още веднъжъ, че всички споменати данни говорят категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни раси” -М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938, стр.111.
Относно кръвните изследвания д-р Попов казва следното: “Всичко това показва, колко ние сме далече по кръвно-груповите си съотношения от азиатските народи.” - стр.122.
Двадесет години по-късно нашият даровит изследовател организира ново, по-подробно проучване, чийто резултат гласи: “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ, принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания, заема понтийският или черноморският тип.” - М.Попов, Антропология на българския народ, том I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959, стр.260.
Въпросният понтийски тип е подвид на средиземноморската раса, като характерните белези са лека пигментация на кожата, светлокестенява до черна, мека коса, среден ръст, високо лицие, прав нос и т.н. Благодарение на фреските от тракийските гробници, може да се види, че това е доминантния тип при древното балканско население. Освен този най-често срещат тип, има, разбира се, и друг, чиито представители са със светла и рижа коса – това също е видно от фреските от Казанлъшката гробница и Оструша могила.

image
image
Ето какво пише д-р Попов за въпросния светъл тип: “ние считаме, че светлият северен антропологичен тип в антропологичния състав на българския народ произхожда, както от славяните, така и от от завареното тук от тях тракийско население.” - М.Попов, Антропология на българския народ, том -, Физически облик на българите, БАН, София, 1959, стр. 262.
Свидетелсвата на старите извори, описанията на външния вид на старите българи, а и изображенията им във византийски документи, се потвърждават и от антропологичните проучвания. 

В никакъв случай не може да се говори за замяна на най-древното балканско население. 

В никакъв случай не може да се говори за идване на големи маси азиатци, както проповядват с фанатизъм казионните учени. Ясно е, че въпреки титлите и престижа си, тези хора са поддържали заблуди.
Би било редно още навремето, държайки сметка за наличната информация, историците да променят позицията си. До това не се стига обаче. Информацията от проучванията под ръководството на д-р Методи Попов е революционна, но тя не достига до широката публика. Това не е позволено, защото веднага би станало ясно, че народът ни е лъган най-безсрамно. От една страна, няма доказателства за азиатския произход на старите българи, а от друга страна, данните от антропологията показват недвусмислено, че повечето от нас принадлежат към същия тип, към който принадлежи и древното балканско население  познато под името траки.
В началото на XXI век се появиха нови, по-прецизни и по-убедителни доказателства, помагащи да се разгадае със сигурност произходът на народа ни. Става дума за генетичните проучвания от периода 2011-2015 година. Представям цитат от научно списание (2011 г.), паралелно на превода, давам и оригиналния текст, a и активен линк, за да може всеки да направи проверка:
“Около 80% от генетичните вариации при българите са представени от хаплогрупите E-M35, I-M170, J-M172, R-M17 и R-M269. Това показва, че комбинацията от хаплогрупи при българите съотвества на тези на повечето европейски народи (...) Българите са отдалечени от турците въпреки географската близост, от арабите, а и от народите на Кавказ и Индия.”-  The position of Bulgarians among other populations was visualized by Principal Component (PC) analysis. About 80% of the total genetic variation in Bulgarians falls within haplogroups E-M35, I-M170, J-M172, R-M17 and R-M269. This finding shows that the Bulgarian haplogroup profile is congruent with those described for most European populations… .Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians.”
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=006d5e3a-ea14-49ff-9b39-f0a042d39185&cKey=bfc88c56-5e93-4ee2-89e6-c3ab1bd25f5c&mKey=%7BDFC2C4B1-FBCD-433D-86DD-B15521A77070%7D
Характерът на най-често срещаната при нас българите хаплогрупа показа убедително, че носителите ѝ са потомци на хора, населявали земите ни през мезолита и неолита,  когато се появава организираното земеделие (респ. преди около 12 000-8000 години, бел.моя): “ the greatest contribution comes from the range expansion of local Mesolithic foragers triggered by adoption of agriculture introduced by a cadre of Near Eastern farmers.
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=006d5e3a-ea14-49ff-9b39-f0a042d39185&cKey=bfc88c56-5e93-4ee2-89e6-c3ab1bd25f5c&mKey=%7BDFC2C4B1-FBCD-433D-86DD-B15521A77070%7D
В научна публикация от 2013-та година е дадено обяснение за възрастта на няколко хаплогрупи, типични за българите:
„(i) За R-L23* се смята, че принадлежи на хора населили земите ни след Ледниковия период (т.е. преди около 13 000 г. бел.моя);
(ii) За E-V13 се смята, че принадлежи на хора обитавали земите ни през мезолита (т.е. преди 12 000 години  бел. моя), като след това представителите на тази група се заселват и на други места и този процес върви паралелно на разпространяването на организираното земеделие;

(iii) За J-M241 се смята, че е от времето на еолита (т.е. преди около 9000-8000 г. бел.моя) и че отразява разселването в западна посока на ранните земеделци, тръгнали от най-ранните си местообиталища край Черно море;
Хаплогрупа I-M423 може да се проследи до балканските ловци-събирачи от Мезолита (т.е. преди 12 000 години  бел. моя) и тяхната експанзия след усвояването на организираното земеделие.“

(i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period; (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming; (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea; haplogroup I-M423 is the genetic record of Balkan Mesolithic foragers and their expansion after the adoption of agriculture.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590186/
Има още една срещаща се при нас хаплогрупа, тя носи името R1a-M17 и често е наричана “източна”, “иранска” и т.н. Факт е обаче, че R1a-M17 се среща не само в много по-големи концентрации при поляци, кашуби, украинци, словени, хървати и др., но също при скандинавските народи, а дори и на остров Крит, където нито перси, нито бактрийци, нито пък индийци са се заселвали. За сметка на това трако-пеласгийското присъствие е добре засвидетелствано. Най-ранно документираните имена в минойските документи (от преди около 3750 години бел.авт.) са тракийските Резос, Арей, Диза, Питак, Тето.
Благодарение на изследванията става ясно, че известна част от носителите на тази “източна” хаплогрупа R1a-M17 са населявали земите на България поне от края на Ледниковата епоха:
“Заслужава да се отбележи, че както бе вече предложено, хаплогрупа R1a-M17 може да сигнализира различни събития – от времето на края на Ледниковата епоха (от преди 13 000 години бел.моя) до по-скорошните разселвания на славяните.” – “…it is worth mentioning thatas previously suggested [48][50], haplogroup R1a-M17 could be a signal of various events ranging from early post-LGM expansions to more recent Slavic demography.“ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590186/
Къде и кога е възникнала R1a-M17 не смея да спекулирам, а и не е нужно. В случая ние не търсим люлката на човечеството или на определена хаплогрупа. Бидейки българи, нас ни интересува дали във времето на Каменната епоха, когато започва етногенезиса на траките, на Балканите е имало носители на  R1a-M17. Фактите показват, че това е така. Изводът е, че сред древното тракийско население е имало и представители на носителите на R1a, което впрочем се доказва и от близостта на критския вариант на R1a сред обитателите на Ласити с този от Балканите.
Y-STR-based analyses demonstrated the close affinity that R1a1 chromosomes from the Lasithi Plateau shared with those from the Balkans, but not with those from lowland eastern Crete.” https://www.nature.com/articles/5201769
Излиза, че още в най-дълбока древност, траките са носители на най-често срещаните при нас българите хаплогрупи: I2, E-V13, J2, R1a, R1b*L23. Това е доказано по научен път от български и италиански учени, които публикуват резултатите от изследванията си в специализирани научни списания. 
Ако някой смята, че корените на народа ни трябва да се търсят в Средна Азия, Кавказ, или някъде другъде, първо трябва да представи резултатите (а не предположенията) по-обширно генетично изследване, а и да обясни къде точно са срешили българските и италианските генетици. Докато това не стане, колкото и да е неприятно на казионните учени, те трябва да признаят, че са защитавали не просто неверни, но дори вредни за България теории.
Въпреки бурната история на Балканите, тук е станало нещо, което с пълно право може да се нарече чудо – коренните жители са съумели да останат по родните си места. Не са ги прогонили нито климатичните промени по време на Бронзовата епоха, нито чумните епидемии, нито чуждите агресори: египтяни, перси, римляни, гърци, османлии.
Фактите са от ясни по-ясни и могат лесно да се проверят. Фактите са много важни, но днес те все още се пренебрегват от казионната наука, точно както в миналото са били пренебрегвани резултатите от неудобните антропологични проучвания. По-лошото е друго, а именно това, че премълчавайки оборващата старите теории информация, противници на теорията за балканския произход на българския народ, пускат нови манипулативни материали.
Едни се чудят как да ни сродят с индийците, други се стремят на ни побратимят с иранците, трети напират да сложат началото на етногенезиса ни в Кавказ. Съвсем наскоро един социален антрополог загатна и за родство със северноамериканските индианци.Това твърдение е пълен кошмар, кошмарна е и манипулацията, обаче ще заблуди лековерните.
Тази манипулация не може да промени изводите на генетиците, проучили гените на над 800 българи. Данните са пределно ясни: “Като цяло, българите са отдалечени от алтайските народи и народите, живеещи на север от Памир, отдалечени са cъщо от казанските татари и иранците, макар и в по-малка степен.“ - “On the wholeBulgarians are distant from Altaic population and population residing in the north of the Pamir region and they are also distant from Kazan Tatars and Iraniansalthough to a lesser extent.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590186/
Българите са отдалечени от турците въпреки географската близост арабите, а и народите на Кавказ и Индия.”-  Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians.”
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=006d5e3a-ea14-49ff-9b39-f0a042d39185&cKey=bfc88c56-5e93-4ee2-89e6-c3ab1bd25f5c&mKey=%7BDFC2C4B1-FBCD-433D-86DD-B15521A77070%7D
В науката съществува един много важен принцип. Той е известен като Бръсначът на Окам и може да се дефинира със следните думи: От множеството теории, обясняващи един и същ проблем еднакво добре, за предпочитане е тази теория, която използва най-малко предположения.
Теорията на местните балкански корени на българското население е най-ясна и на нея не са ѝ нужни предположения. Нека разгледаме фактите:
1.Генетиката поставя корените на народа ни на Балканите: над 80% от нас носят кръвта на хора, които са обитавали земите ни хилядолетия преди потопа.
2.Антропологията поставя корените на народа ни на Балканите: при нас е доминантен понтийския тип, който също е доминантен при древното балканско население. От друга страна светлият тип също е наследен от въпросното древно балканско население носило името траки по време на Античността.
3.Археологията поставя корените на народа ни на Балканите: свещеният за старите българи знак IYI се среща най-рано на Балканите, появава се преди около 7000 години. Прототипите на старобългарската чернолъскава керамика са на Балканите, не в Кавказ, или Памир, Сибир и т.н.
4.Ономастиката поставя корените на народа ни на Балканите: споменатите от Омир и явяващи се най-ранно регистрирани топоними и хидроними като Илиос, Пеней, Зелия и др., биват изтълкувани със стблг. стчсл. илъ-глина, калпѣна-пяназелиѥ-зеленина.
5.Исторически извори, чиито автори не са направили компромис със съвестта си също поставят корените на народа ни на Балканите: Йоан Цеца, Йоан Зонара, Михаил Аталиат, Лаоник Халконкондил, Димитър Хоматиан и др. виждат в дедите ни потомци на някогашните тракийски народи пеони и мизи. За това, че дедите ни са наричани траки, свидителства и монахът Фулко.
6.Етнолози като Евгений Теодоров направиха смели изказвания, според които ние българите можем с право да се наречем  преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството (тази на траките бел.авт..)“ –Е.Теодоров,  “Древнотракийското Наследство в Българския Фолклор”, стр. 271.
7. Оцелелите в българските народи песни и предания спомени за император Траян, император Константин Велики, нахлулите преди около 2300 години в земите ни галати, а и спомените за заповядалия да се изкоренят лозята цар Буребиста, отразени в разказа за княз Крум, са поредните свидетелства за местните корени на българския народ.
Както се увяряваме, доказателства за това кои сме и какви са постиженията на дедите ни има. Това, което липсва, е съвест и готовност да се признаят грешките от страна на казионните учени. Вместо да ни омайват, че два века не може да се намери истината за корените на старите българи, е редно казионните учени да си посипят главите с пепел и да признаят, че сме потомци на народа, при който най-рано е блеснала искрата на цивилизацията.
Редно е да се признае, че сме потомци на хората, от чиито среди произлиза Спартак – човекът разтърсил Рим със своя бунт. Полезно е подрастващите да знаят, че дедите ни са създали първата писменост, че колелото е изобретено на наша територия, че първите градове на Европа са тези край Провадия, Дуранкулак и Юнаците. Важно е да се обяснява, че няма друг народ, който така ужасно да е осакатяван от агресори, но всеки пък да е намирал сили не просто да се издигне от пепелищата, но и отново да придобие старата си сила.   
В една древна легенда се разказва, че в дълбока древност Тракия е обитавана от дръзките гиганти,  посмели да се опълчат дори на боговете. Мълниите на Зевс изпепелили бунтарите, но пепелта не изтляла, не била отнесена от вятъра в нищото, напротив – от нея се надигнали нови хора, които влизат в историята под името траки. Тези, които са родени в огън, не се боят от пожара, за тях той е ново прераждане. Нас огънят не ни убива – прави ни по-силни.

СпаротокГласувай:
71. dobrodan - Хайде, питай Спароток
28.01 23:18
какво правят R1a и R1b групите в земите на Дунавска България, след като са средноазиатски.
Утре си правя пуканките, пепсито е в хладилника и ще чакам да отговориш :).
цитирай
2. tres1 - dobrodan - схвани написаното де
29.01 13:34
Не задавай тъпи въпроси, а чети внимателно и ега схванеш написаното - още в най-дълбока древност, траките са носители на най-често срещаните при нас българите хаплогрупи: I2, E-V13, J2, R1a, R1b*L23. Това е доказано по научен път от български и италиански учени, които публикуват резултатите от изследванията си в специализирани научни списания.
Ако някой смята, че корените на народа ни трябва да се търсят в Средна Азия, Кавказ, или някъде другъде, първо трябва да представи резултатите (а не предположенията) по-обширно генетично изследване, а и да обясни къде точно са срешили българските и италианските генетици.
цитирай
3. dobrodan - А колко още постинга и коментари трябва да пусна, за да се види същността
29.01 14:00
в генетичните изследвания?
Повтарям: R-групата е една от най-древните, но не е европейска.
R1a и R1b се разделят преди повече от 5000 години.
Генетиците грешат :):):) единствено и само в изводите си, защото при тях няма съобразяване кога и кои народи са се премествали и в кои посоки (говоря за лаборантите :):):), иначе учените излизат с всевъзможни заключения, като това, че българите са местен народ. Без да уточняват кои българи - защото показах, че на доста на брой места народите са наричани българи; съществували са не една и две Българии; помнят ни от Китай до Британия, обаче българите са местен народ отпреди 12000 години?
Трес, това дори не е смешно.
Да смятам, че североизточна България е населена с хора отпреди неолита, които не са мърдали оттам?
Да смятам, че северозападна България няма вляна :) "благородна" латинска кръв?
Да мисля, че гърци, египтяни, римляни, перси, келти, арменци и какви ли не още не са оставили потомци тук ли?
Погледни: https://www.turbovazhod.bg/article/razumen-pogled-vurhu-proizhodut-na-bulgarite/
Например виждам, че всеки трети българин :):):) е носител на гени от R-групите.
Те нямат нищо общо с балкански или въобще европейски произход.
цитирай
4. tres1 - dobrodan - това, че на света е имало поне 53 Българии /без аналог/
29.01 16:41
е известно и потвърдено в историческата наука. Това е факт за многообразието на българските народи, което някои не отчитат. Някои от тези държави се намират в Европа, друга част в Африка и Азия. Каспийско море някога са наричали българско море, както Черно и Азовско. В тях народите съвсем не са били едни и същи както и езиците. Всичко това не води до абсурдни твърдения че едни са по-българи, а други не. За това в тази общност има и негри, и бели, и чистокръвни азиятци.
цитирай
5. marana69 - ...тези поръчкови материали,/ на Запартока/ са платени..
12.02 20:36
манипулации, от чужди агенти..
ТОЗ,няма, идея, и съчинение, за 5 клас ,да напише..

стига локумени чалга хистории,мила..трес1..

добридан, е прав в търсенето,и изводите си..затова, го поддържам..
а аз , НЕ поддържам, кого, да е...никога...
генетичният анализ, е също..Хервейски патрент@ )))

/ което, не става с пари, става, с многоо пари..
защо така ? ше ти разкажа, някой друг път..

лека вечер..
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: tres1
Категория: История
Прочетен: 853041
Постинги: 427
Коментари: 643
Гласове: 1728
Календар
«  Март, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031